• Kurs Konferanse

I løpet av de senere åra har Taverna Motell og Kafeteria utvidet og utviklet lokalene slik at vi i dag er fleksible når det gjelder møter, kurs og konferanser.

Vi er klare til å håndtere arrangementer av ulik størrelse og varighet på lik linjke med tradisjonelle kurshotell.

Vår styrke er kombinasjonen kurs/konferanse, overnatting og servering i en og samme pakke til priser som gjør oss konkurransedyktige.

Vi har trådløs internett-tilgang over på hele anlegget, uten kostnad for deg.

Av møteteknisk utstyr har vi både overhead og prosjektor.

Jeg vil vite mer om kurs & konferanse